Γενικό Service

Το αυτοκίνητό σας πρέπει να ακολουθεί τις προγραμματισμένες βάση χρόνου ή χιλιομέτρων εργασίες Service. Στο συνεργείο «Κουδούνας Service» δίνουμε έμφαση στη λεπτομέρεια και καταθέτουμε όλη μας την εμπειρία ακόμη και σε εργασίες… ρουτίνας όπως το προγραμματισμένο Γενικό Service.